2017-10-17     Antonii, Ignacego, Wiktora     "Nie depcz smutkowi po piętach bo się może odwrócić" - Autor nieznany    
Św. KingaZakon Sióstr KlarysekKlasztor starosądeckiGaleriaKontaktAktualnościUroczystości ku czci św. Kingi
Kanonizacja św. Kingi i wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II
Ołtarz papieski, projektowany przez Zenona Remi.
Ojciec Święty pojawia się na ołtarzu kanonizacyjnym
Rozkołysany tłum wita Ojca Świętego
Ojciec Święty Jan Paweł II witany owacyjnie w Starym Sączu
Z oddali wyłania się sylwetka przyszłego ołtarza, przy którym Ojciec Święty odprawi Mszę św.
Trwają przygotowania - ołtarz papieski
Ołtarz papieski widziany w trakcie budowy
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska