2017-10-17     Antonii, Ignacego, Wiktora     "Nie depcz smutkowi po piętach bo się może odwrócić" - Autor nieznany    
Św. KingaZakon Sióstr KlarysekKlasztor starosądeckiGaleriaKontaktAktualnościUroczystości ku czci św. Kingi
Forma Naszego Życia
FORMA NASZEGO ŻYCIA


Nasza forma życia jest wzorowana na sposobie życia świętej Klary, która pragnęła zachowywać świętą Ewangelię, według wskazań świętego Franciszka, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości, we wspólnocie życia siostrzanego, poświęconego kontemplacji w klauzurze kanonicznej (KonstytucjMoment składania profesji zakonneje 6).

Poprzez ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa staramy się zachowywać świętą Ewangelię w sposób zasadniczy:

- aby iść za naszym Panem Jezusem Chrystusem i naśladować Go w Jego sposobie życia, a zwłaszcza w Jego życiu modlitwy, ubóstwa i pokory;
- aby poprzez naszą całkowitą miłość wyrażać Mu niepodzielną miłość Kościoła, Jego mistycznej Oblubienicy (Konstytucje 7).

Poprzez naszą wspólnotę w życiu siostrzanym zamierzamy świadczyć w szczególny sposób o tej wspólnocie miłości, jaką Pan wycisnął w Kościele, jakiej wymaga od swoich uczniów, powołanych do miłowania się wzajemnie według Jego przykładu i przykazania (Konstytucje 8).
Procesja krużgankami klasztoru
Poświęcamy się naszemu życiu kontemplacyjnemu:

- aby poznać i kontemplować Chrystusa, a przez Chrystusa tajemnicę Boga, nieskończoną Miłość i najwyższe Dobro, naszego Ojca i Zbawiciela;
- aby w Kościele nieustannie oddawać chwałę Bogu i bez przerwy błagać o łaski i o przebaczenie dla braci w świecie;
- aby żyć ustawicznym słuchaniem słowa Bożego, które jest źródłem łaski, mocy i światła;
- aby oddawać się wytrwałej moNa modlitwiedlitwie i wielkodusznej praktyce pokuty (Konstytucje 9).

Przekonane o wielkiej wartości, jaka przypisujemy naszej szczególnej formie życia konsekrowanego:

- żyjemy naszą konsekracją Bogu i naszą wspólnotą siostrzaną, oddzielone od świata w klauzurze papieskiej;
- staramy się i zachowujemy skupienie ducha przez przestrzeganie milczenia, które lepiej nas usposabia do słuchania głosu Pana;
- przedłużamy nasze zjednoczenie z Bogiem, nabyte na modlitwie, modlitwie trudzie pracy codziennej, przez którą zdobywamy środki do naszego skromnego i ubogiego życia (Konstytucje 10).
 

W ogrodzie Wspólnota siostrzana
W rozmównicy W pracowni szat liturgicznych
Do góry |
Krótki przewodnik po kościele | Porządek nabożeństw

 

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska