2017-10-17     Antonii, Ignacego, Wiktora     "Nie depcz smutkowi po piętach bo się może odwrócić" - Autor nieznany    
Św. KingaZakon Sióstr KlarysekKlasztor starosądeckiGaleriaKontaktAktualnościUroczystości ku czci św. Kingi
Kalendarium


Św. Klara, fragment monstrancji, 1899 r.

Św. Klara i Klaryski

 

1193(1194)       Narodziny Klary di Favarone d`Offreduccio w Asyżu.

1200/1202       Wojna pomiędzy Asyżem i Perugią. Rodzina Offreduccich chroni się

 w Perugii.

1202/1205       Klara zawiązuje przyjaźń z późniejszymi pierwszymi klaryskami: Filipą,

Benwenutą

1205                Rodzina Offreduccich powraca do Asyżu

1207                Franciszek odnawia kościół św. Damina i zapowiada powstanie przy

nim klasztoru „pań, które swą sławą i świętością życia oddadzą chwałę Ojcu…”

1211                 Nawrócenie Klary. Obłóczyny w Porcjunkuli. Powstanie Drugiego Zakonu –

Klarysek. Franciszek umieszcza Klarę w klasztorze benedyktynek.

1211                 Młodsza siostra - Katarzyna przyłącza się do Klary. Franciszek

przyjmuje ją i nadaje jej imię Agnieszka

1215/1216        Klara zostaje opatką i otrzymuje od Innocentego III przywilej ubóstwa.

1218/1219        Kard. Hugolino protektorem Klarysek. Daje im własną Regułę.

1224/1225       Początek ciężkiej choroby Klary.

1226.10.03       Franciszek umiera. W dniu następnym kondukt pogrzebowy zbacza

do San Damiano, gdzie Klara i siostry żegnają swego Ojca.

1228.09.17       Grzegorz IX ponawia przywilej serafickiego ubóstwa.

1228                Fundacja klasztoru Ubogich Pań poza Italią: Santa Maria de las Virgines

 de Pamplona. W tym czasie na terenie Italii istnieją już 24 klasztory.

1234                Św. Agnieszka wstępuje do klasztoru w Pradze.

1234-1253       W tych latach Klara pisze 4 listy do św. Agnieszki z Pragi.

1240                Napad Saracenów na klasztor św. Damiana. Uwolnienie Asyża przez

modlitwę Klary.

1245                Bł. Salomea Piastówna wstępuje do Zakonu św. Franciszka jako pierwsza

polska klaryska do klasztoru w Zawichoście.

1247                Innocenty IV daje Klaryskom nową Regułę.

1247-1252       W tym okresie pisze swój Testament i Regułę.

1248.06.17       Kard. Rainald zostaje protektorem Klarysek.

1252.09.16       Kard. Rainald zatwierdza Regułę Klary pismem Quia vos.

1253.08.09.      Innocenty IV zatwierdza Regułę Klary bullą Solet annuere.

1253.08.10       Brat mniejszy doręcza Klarze zatwierdzoną Regułę.

1253.08.11        Śmierć Klary.

1253.08.12       Uroczysty pogrzeb Klary.

1254.11.24        Otwarcie procesu kanonizacyjnego Klary.       

1255.08.15       Kanonizacja Klary.

Bł. Izabela, siostra św. Ludwika, króla Francji zakłada klasztor II Zakonu we Francji.

1260.10.03       Przeniesienie ciała Świętej do bazyliki św. Klary.

1259                Decyzja o przeniesieniu klasztoru bł. Salomei z Zawichostu do Skały.

1263.10.18        Papież Urban IV zatwierdza nową Regułę dla wszystkich klasztorów

II Zakonu i wprowadza jednolitą nazwę: Zakon Świętej Klary.

1268.11.10        Umiera bł. Salomea w klasztorze w Skale.

1280                Św. Kinga zakłada klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu.

1279-1284       Za sprawą bł. Jolanty powstaje klasztor Klarysek w Gnieźnie.

1316/1320       Przeniesienie klasztoru bł. Salomei ze Skały do Krakowa.

Przed 1772      Przed rozbiorami było w Polsce 7 klasztorów Sióstr Klarysek: Kraków,

 Stary Sącz, Gniezno, Kalisz, Śrem, Chęciny Zamość.

1782                Kasata klasztorów – ostały się tylko: Kraków i Stary Sącz

1850.09.23       Odnalezienie grobu i ciała św. Klary.

1872.10.03.      Złożenie ciała w grobowcu w krypcie bazyliki św. Klary.

1895                Znalezienie oryginału Reguły św. Klary

1958.02.14       Papież Pius XII ogłasza św. Klarę patronką telewizji.

1983                Powstaje klasztor Sióstr Klarysek Miedniewicach (fundacja sądecka)

1989.11.12        Kanonizacja św. Agnieszki z Pragi.

1990                Wspólnota krakowska zakłada klasztor w Ghanie.

1995                Zostaje założony klasztor w Zamościu (fundacja sądecka)

1997                Utworzono nowy klasztor w Skaryszewie (fundacja krakowska)

1999.06.16       Kanonizacja św. Kingi .

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska