2017-10-17     Antonii, Ignacego, Wiktora     "Nie depcz smutkowi po piętach bo się może odwrócić" - Autor nieznany    
Św. KingaZakon Sióstr KlarysekKlasztor starosądeckiGaleriaKontaktAktualnościUroczystości ku czci św. Kingi
Kalendarium

 


Św. Franciszek. XVII w.

Św.  Franciszek i Bracia Mniejsi

 

 

1181/1182                    Narodziny Franciszka Bernardone w Asyżu.

1202                            Wojna między Asyżem i Perugią

1202-1203                   Franciszek w niewoli u Perugian.

1204                            Choroba i rekonwalescencja Franciszka.

1206                            Głos z krzyża w kościółku św. Damiana: „Franciszku, idź napraw dom mój”.

Nawrócenie Franciszka.

1206-1208                   Franciszek odbudowuje kościoły: św. Damiana, św. Piotra i Matki Bożej Anielskiej.

1208.02.24                  Słowa Ewangelii w kościółku Porcjunkuli.

1208.04.16                   Pierwsi uczniowie Franciszka: Bernard z Quintavalle, Piotr z Katanii, Idzi.

1208                            Pierwsze misje: w Marchii Ankońskiej i Florencji.

1209(1210)                  Ustne zatwierdzenie Reguły Braci Mniejszych przez Innocentego III

Powstanie Pierwszego Zakonu.

1211                             Nawrócenie Klary. Obłóczyny Klary w Porcjunkuli. Powstanie Drugiego Zakonu.

1215                            Sobór Laterański IV

Franciszek przypuszczalnie był na nim obecny i spotkał się z św. Dominikiem.

1216                            Honoriusz III zatwierdza Franciszkowi odpust Porcjunkuli.

1217.05.05                   Kapituła w Porcjunkuli. Bracia idą na misje.

Franciszek pozostaje we Włoszech za radą kard. Hugolino.

1219.05.26                   Kapituła namiotów. Bracia udają się do Niemiec, Francji i Maroka.

1219                            Franciszek u sułtana.

1220                            Męczeńska śmierć braci wysłanych do Maroka. Franciszek w Ziemi Świętej.

Na wieść o rozłamie w zakonie wraca do Rzymu.

Kardynał Hugolino mianowany opiekunem zakonu przez Honoriusza III.

Franciszek zrzeka się obowiązków ministra generalnego i powierza je Piotrowi z Katanii.

1221                            Śmierć Piotra z Katanii.

Br. Eliasz ministrem generalnym.

Franciszek układa Pierwszą Regułę zwaną Regułą niezatwierdzoną.

Powstanie Trzeciego Zakonu.

1221/1222                   Franciszek głosi kazania w południowych Włoszech.

1223                            Franciszek układa drugą Regułę.

1223.11.29                   Papież Honoriusz III zatwierdza ją jako Drugą Regułę albo Regułę zatwierdzoną.

1223.12.24/25             Pierwsza szopka w Greccio.

1224                            Kapituła generalna. Wysłanie braci do Anglii.

Post 40-dniowy Franciszka na górze Alwernii; stygmaty (14.09).

1224/1225                   Kazania Franciszka w Umbrii i Marchii.

1225/1226                   Franciszek chory na oczy; badania lekarzy.

1226.10.03                   Śmierć Franciszka.

1228.07.16                   Papież Grzegorz IX ogłasza Franciszka świętym.

1230.05.25                  Ciało św. Franciszka przeniesione do wybudowanej na jego cześć bazyliki.

1181/1182                    Narodziny Franciszka Bernardone w Asyżu.

1202                            Wojna między Asyżem i Perugią

1202-1203                   Franciszek w niewoli u Perugian.

1204                            Choroba i rekonwalescencja Franciszka.

1206                            Głos z krzyża w kościółku św. Damiana: „Franciszku, idź napraw dom mój”.

Nawrócenie Franciszka.

1206-1208                   Franciszek odbudowuje kościoły: św. Damiana, św. Piotra i Matki Bożej Anielskiej.

1208.02.24                  Słowa Ewangelii w kościółku Porcjunkuli.

1208.04.16                   Pierwsi uczniowie Franciszka: Bernard z Quintavalle, Piotr z Katanii, Idzi.

1208                            Pierwsze misje: w Marchii Ankońskiej i Florencji.

1209(1210)                  Ustne zatwierdzenie Reguły Braci Mniejszych przez Innocentego III - Powstanie I Zakonu.

1211                             Nawrócenie Klary. Obłóczyny Klary w Porcjunkuli. Powstanie Drugiego Zakonu.

1215                            Sobór Laterański IV – Franciszek przypuszczalnie był na nim obecny i spotkał się z św.

                                   Dominikiem.

1216                            Honoriusz III zatwierdza Franciszkowi odpust Porcjunkuli.

1217.05.05                   Kapituła w Porcjunkuli. Bracia idą na misje. Franciszek pozostaje we Włoszech za radą

                                   kard. Hugolino.

1219.05.26                   Kapituła namiotów. Bracia udają się do Niemiec, Francji i Maroka.

1219                            Franciszek u sułtana.

1220                            Męczeńska śmierć braci wysłanych do Maroka. Franciszek w Ziemi Świętej.

Na wieść o rozłamie w zakonie wraca do Rzymu.

Kardynał Hugolino mianowany opiekunem zakonu przez Honoriusza III.

Franciszek zrzeka się obowiązków ministra generalnego i powierza je Piotrowi z Katanii.

1221                            Śmierć Piotra z Katanii.

Br. Eliasz ministrem generalnym.

Franciszek układa Pierwszą Regułę zwaną Regułą niezatwierdzoną.

Powstanie Trzeciego Zakonu.

1221/1222                   Franciszek głosi kazania w południowych Włoszech.

1223                            Franciszek układa drugą Regułę.

1223.11.29                   Papież Honoriusz III zatwierdza ją jako Drugą Regułę albo Regułę zatwierdzoną.

1223.12.24/25             Pierwsza szopka w Greccio.

1224                            Kapituła generalna. Wysłanie braci do Anglii.

Post 40-dniowy Franciszka na górze Alwernii; stygmaty (14.09).

1224/1225                   Kazania Franciszka w Umbrii i Marchii.

1225/1226                   Franciszek chory na oczy; badania lekarzy.

1226.10.03                   Śmierć Franciszka.

1228.07.16                   Papież Grzegorz IX ogłasza Franciszka świętym.

1230.05.25                  Ciało św. Franciszka przeniesione do wybudowanej na jego cześć bazyliki.


Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska